fbpx

Navodila za montažo ročajev

Razdaljo med vijačenimi nosilci ročajev lahko prilagajate

Razdalja med Griffingovimi vijačenimi nosilci ročajev je lahko prilagodljiva, kar je prednost na trgu. Prilagodljiva razdalja vam pomaga takrat, ko se recimo zmotite pri vrtanju za kakšen milimeter.  Zaradi hitrejše montaže sicer ročaje dostavljamo z že točno zategnjenimi nosilci, kar pa ne pomeni, da se jih ne da nastaviti. Postopek prilagajanja razdalje med nosilci je enostaven in prikazan v spodnjem videu.

Navodila za prilagajanje razdalje med nosilci ročajev:

  • Z imbus ključem 5 mm rahlo odvijačite pritrdilni vijak v nosilcih.
  • Postavite ročaj na vpetja, ki pa morajo biti že privijačena na vhodna vrata. Ko potisnete ročaj na vpetja, se izvrtine na nosilcih avtomatsko poravnajo z vpetjem
  • Poravnajte nosilce vzporedno z ročajem.
  • Previdno odstranite ročaj, da nosilci ostanejo v istem položaju in se ne premikajo.
  • Privijačite pritrdilni vijak v nosilcih do konca z imbus ključem 5 mm. Priporočamo, da privijačite in zategnete s silo 10 Nm.
  • Previdno položite ročaj nazaj na vpetja. Če ste pravilno nastavili nosilce, bo prilagajanje popolno. V nasprotnem primeru ponovite postopek nastavljanja nosilcev.
  • Nosilce zategnite z imbus ključem 3 mm.